Alkoholizm

Leczenie narkomanii 

Narkomania to drugie obok alkoholizmu najczęściej występujące uzależnienie od substancji. Podobnie jak nałóg alkoholowy, narkomania oddziałuje na wszystkie sfery życia chorego, powodując coraz większe spustoszenia w ciele i psychice. Sprawdź, jak objawia się narkomania. Dowiedz się, na czym polega leczenie tej choroby.

Narkomania - czym jest?

Uzależnienie od narkotyków to przewlekła choroba, która wpływa na mózg i ciało. Charakteryzuje się kompulsywnym poszukiwaniem i zażywaniem środków odurzających. Osoba z tym schorzeniem będzie nadal brać szkodliwe dla niej substancje, nawet jeśli prowadzi to do negatywnych konsekwencji, takich jak problemy zdrowotne, utrata relacji międzyludzkich czy kłopoty z prawem.

Do najbardziej znanych narkotyków, po które sięgają osoby uzależnione, należą m.in. opioidy (takie jak heroina), środki pobudzające (np. kokaina) i konopie indyjskie.

Jakie są objawy narkomanii?

Objawy uzależnienia od narkotyków różnią się w zależności od rodzaju substancji, od której dana osoba jest uzależniona. Na przykład uzależnienie od kokainy powoduje np. drażliwość, niepokój i bezsenność, podczas gdy nałogowe zażywanie heroiny wywołuje m.in. zaparcia i utratę wagi. Są jednak symptomy wspólne dla wszystkich narkomanów.

narkomania leczenie

Najczęstsze objawy narkomanii to:

  • zwiększona tolerancja na używkę,
  • nasilający się głód narkotykowy,
  • nagłe zmiany nastroju (od nadpobudliwości do apatii),
  • występowanie zespołu odstawienia,
  • zmiany w wyglądzie (np. rozszerzone lub zwężone źrenice).

Na czym polega terapia dla uzależnionych od narkotyków?

Uzależnienie od narkotyków to przewlekła, nawracająca choroba, która może być trudna do leczenia. Narkoman pomimo pogarszającego się stanu zdrowia i problemów psychicznych nie dopuszcza do siebie świadomości, że jest chory. Dopiero interwencja ze strony rodziny lub w skrajnych przypadkach decyzja sądu może zmusić chorego do rozpoczęcia terapii uzależnień w Krakowie lub w innym mieście.

Narkomanię można leczyć różnymi metodami. Najczęstszym sposobem leczenia uzależnienia jest terapia poznawczo-behawioralna. Pomaga ona ludziom zrozumieć ich myśli i zachowania w celu wprowadzenia pozytywnych zmian. Szczególną uwagę w trakcie leczenia narkomanii należy skupić na analizie tych myśli i zachowań, które prowadzą do zażywania narkotyków i stanowią ryzyko nawrotu choroby.

Choroba alkoholowa to poważny problem!
Nie zwlekaj z decyzją o leczeniu

alkoholizm leczenie

© Copyright 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone